hanova FAQ Polski
Frequently Asked Questions

Służymy pomocą!
Infolinia serwisowa: 0511 64 67 – 0
E-Mail info@hanova.de

Centrum klienta Klagesmarkt
Otto-Brenner-Straße 4
30159 Hanower

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do czwartku: 08.00 – 18.00
Piątek: 08.00 – 15.00

Centrum klienta Vahrenheide
Plauener Str. 12A
30179 Hanower

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 08.00 – 12.00 i 13.00 – 15.00
Wtorek: 08.00 – 12.00 i 13.00 – 18.00
Czwartek: 08.00 – 12.00 i 13.00 – 18.00

Oferta hanova WOHNEN MIT stanowi uzupełnienie naszej oferty hanova WOHNEN PLUS i obejmuje wszystkie rodzaje mieszkań, które posiadają specjalne wyposażenie dodatkowe. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, osób cierpiących na demencję, osób z ograniczoną sprawnością ruchową czy osób niepełnosprawnych i podzielona jest na cztery produkty ze względu na stopień intensywności wymaganej opieki.

Nasza oferta WOHNEN MIT obejmuje formy wspólnoty mieszkaniowej z zakresem świadczeń pielęgnacyjnych obejmujących opiekę do 24 h/dobę. Oferty WOHNEN MIT Pielęgnacja WOHNEN MIT Wsparcie obejmują oferty tylko dla sąsiadów, wsparcie i doradztwo we współpracy z zewnętrznymi instytucjami w pobliżu lub bezpośrednio w wynajmowanym mieszkaniu. Oferta WOHNEN MIT Wsparcie techniczne opracowuje rozwiązania techniczne, które umożliwią Ci jak najdłuższe życie we własnym mieszkaniu.

Dalsze informacje i nasze lokalizacje można znaleźć pod następującym adresem: hanova WOHNEN MIT

W ramach naszego projektu hanova WOHNEN PLUS pragniemy wesprzeć przede wszystkim naszych starszych najemców, aby umożliwić im jak najdłuższe samodzielne życie we własnych czterech ścianach. Bezpieczeństwo opieki gwarantuje obecność opiekunów świadczących usługi pielęgnacyjne. Można z nich skorzystać w miarę potrzeb i bez podstawowych kosztów.

Oprócz mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z których część wyposażona jest także w kuchnie, w domach znajdują się tzw. domowe kawiarnie ze zróżnicowanymi ofertami, które sprzyjają komunikacji pomiędzy mieszkańcami.

Dalsze informacje i nasze lokalizacje można znaleźć pod następującym adresem: hanova WOHNEN PLUS

Zawarcie umowy najmu wymaga czasami zabezpieczenia w postaci wpłacenia kaucji.

Kaucja wynosi trzy czynsze bez dodatkowych opłat i musi zostać wpłacona na założone przez nas odrębne konto przeznaczone do tego celu. Po zakończeniu umowy najmu kaucja może zostać zaliczona na poczet wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu.

Zasadniczo wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję przez okres do sześciu miesięcy. W przypadku braku roszczeń do potrącenia z kaucji, zwrot pieniędzy wystąpi jak najszybciej.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi nowymi obiektami budowlanymi. Przegląd naszych aktualnych projektów znajduje się pod następującym adresem: New-build properties

Dla niektórych nowych budynków istnieją osobne strony projektów, na których można się samodzielnie zarejestrować. W przeciwnym razie nasi przedstawiciele z przyjemnością dodadzą Cię do listy oczekujących.

Gdy tylko rozpoczniemy sprzedaż poszczególnych nieruchomości, automatycznie otrzymasz dalsze informacje na temat budowanych mieszkań.

Ze względu na istniejące przepisy związane z przydziałem nieruchomości w mieście Hanower, wiele naszych mieszkań jest przydzielanych zainteresowanym osobom posiadającym zaświadczenie uprawniające do mieszkania (WBS) przez Wydział Planowania i Rozwoju Miasta stolicy kraju związkowego Hanower.

Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie uwzględnić wniosek o kontynuację umowy najmu.

Informacje na temat zaświadczenia uprawniającego do mieszkania (WBS) oraz jego przyznawania przez Wydział Planowania i Rozwoju Miasta w Hanower można znaleźć w Internecie pod następującym linkiem:

City of Hanover’s Planning and Urban Development department.

Z miesięcznego czynszu pokrywane są zazwyczaj zaliczki na pokrycie ogólnych kosztów eksploatacyjnych, kosztów ogrzewania i wody. W następnym roku otrzymasz od nas zestawienie kosztów operacyjnych.

W tym rozliczeniu salda dodatnie zostały oznaczone (-), a salda ujemne (+).

Pamiętaj, że możemy automatycznie uwzględnić saldo dodatnie podczas pobierania płatności za czynsz z Twojego konta za pomocą polecenia zapłaty. W przypadku stałego polecenia zapłaty czynszu, prosimy o podanie nam pisemnie swojego konta bankowego do przelewu.

Jeśli za płatność czynszu odpowiada usługodawca publiczny (np. urząd pracy), prosimy o przesłanie oświadczenia do odpowiedniego urzędu.

Usługa aha wchodząca w zakres gospodarki odpadami w regionie Hanower jest odpowiedzialna za bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (z wyjątkiem sprzętu elektronicznego).

Prosimy nie umieszczać odpadów wielkogabarytowych na poboczach dróg lub w pomieszczeniach komunalnych aż do wieczora poprzedzającego odbiór odpadów przez firmę aha. Odpady wielkogabarytowe składowane nielegalnie będą usuwane za opłatą i przekazywane wszystkim najemcom.

Aby umówić się na wizytę, skorzystaj z bezpłatnego numeru telefonu 0800-99 911 99 lub zrób to online pod adresem:

Online-Sperrmüllanmeldung

Podnajem wymaga naszej zgody, a wniosek należy zgłosić pisemnie. Przed wydaniem zgody na podnajem kontroli poddane zostaną następujące obszary:

  • Czy jest to podnajem całego mieszkania, czy tylko jego części (np. pokoju)?
  • Czy mieszkanie ma odpowiedni rozmiar w stosunku do liczby osób?
  • Czy znamy już podnajemcę?

Antrag auf Aufnahme eines Untermieters (PDF Download)

Czy problem dotyczy naruszenia regulaminu wspólnoty mieszkaniowej (np. nieprzestrzegania godzin ciszy)?
W pierwszej kolejności zalecamy uprzejme poinformowanie sąsiada o problemie Najczęściej bezpośrednia rozmowa pomaga rozwiązać problem i umożliwia pokojowe współistnienie w przyszłości.

Jeżeli zakłócenia nie ustępują, prosimy o dokładne udokumentowanie zdarzenia. W przypadku zakłócenia ciszy należy podać datę i godzinę (od… do…) oraz podpisać protokół lub poprosić świadków o podpis.

Możemy również przesłać Ci gotowy wzór protokołu.

Czy problem dotyczy sąsiadów?
Niestety nie możemy Ci pomóc, jeśli spór dotyczy kwestii prywatnych. Jeśli Twoja własność prywatna została uszkodzona bądź skradziona lub otrzymujesz groźby, skontaktuj się bezpośrednio z policją.

Aby umożliwić pokojowe współistnienie w ramach wspólnoty mieszkaniowej, każdy lokator musi przestrzegać regulaminu przedstawionego podczas podpisywania umowy.

Aktualną wersję regulaminu wspólnoty mieszkaniowej można znaleźć pod następującym linkiem: Hausordnung (PDF Download)

Zatwierdzenie wstępne
Po wypowiedzeniu umowy najmu prosimy umówić się na spotkanie z właściwym doradcą klienta w celu uzyskania wstępnego zatwierdzenia. W ramach przygotowania do pierwszego przeglądu mieszkania nie musisz demontować mebli ani sprzątać pomieszczeń. Podczas wizyty otrzymasz dokładne informacje na temat tego, co należy zrobić przed wyprowadzką. Pierwsza wizyta pomaga nam także oszacować zakres prac, które zostaną zlecone po Twojej wyprowadzce.

Odbiór mieszkania
Po upływie okresu wypowiedzenia prosimy o ustalenie terminu ostatecznego przeglądu mieszkania ze swoim doradcą klienta. Podczas wizyty następuje wspólny odczyt liczników, kontrola mieszkania pod kątem szkód oraz rejestracja zwrotu kluczy.

Jeżeli nowy najemca wyraził zainteresowanie przejęciem od Ciebie części rzeczy lub mebli znajdujących się w lokalu, przed odbiorem końcowym mieszkania konieczne będzie zawarcie pisemnego porozumienia w tej sprawie.

Jeżeli podczas kontroli wstępnej wykryte zostaną szkody, które nie zostaną przez Ciebie usunięte aż do momentu ostatecznej kontroli i ewentualnego okresu karencji, zlecimy ich usunięcie specjalistycznej firmie na Twój koszt.

Zwrot kluczy
Po upłynięciu okresu umowy prosimy o przekazanie kluczy wyłącznie pracownikowi Hanova, a nie nowemu najemcy.

Jeśli nie otrzymamy od Ciebie kluczy po zakończeniu umowy, z Twojego konta nadal będzie pobierana opłata za użytkowanie mieszkania w wysokości czynszu.

Czy w Twoim mieszkaniu doszło do uszkodzenia? Chętnie Ci pomożemy, po prostu wypełnij formularz zgłoszenia szkody znajdującego się w zakładce „Uszkodzenia”.

Możesz również bezpośrednio skontaktować się z naszymi firmami kontraktowymi telefonicznie, na przykład w sprawie czyszczenia rur lub dostawy telewizora; numery telefonów w celu samodzielnego zlecenia naprawy znajdziesz tutaj: Reparaturen und Tipps

If you would like to give notice on the lease for your apartment, you must provide written notice (i.e. paper form, not via fax or email) to your landlord by the third working day of the month. All parties to the rental agreement must sign this written notice.

The contractually agreed notice period is three months, provided that notice is given “[…] at the latest on the third working day of a calendar month with effect for the end of the second month thereafter” (Section 573c of the German Civil Code [Bundesgesetzbuch – BGB]).

Garages and commercial spaces may be subject to other agreements. Please refer to your rental contract or contact your customer advisor.

If you wish to revoke your notice of termination, you must do so in writing. Please note that your landlord is not obligated to accept revocation of notice of termination.

Miesięczną opłatę za czynsz należy uiszczać do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z naszego polecenia zapłaty (SEPA). Miesięczną opłatę za czynsz należy uiszczać do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca. Wystarczy, że prześlesz nam wniosek o utworzenie polecenia zapłaty SEPA w zakładce „Zapytania”.

W przypadku problemów z zapłatą czynszu należy w odpowiednim czasie skontaktować się ze swoim doradcą klienta. Spróbujemy wtedy wspólnie rozwiązać problem. Nie pozwól, aby doszło do natychmiastowego wypowiedzenia umowy!

Jeżeli za zapłatę czynszu odpowiada usługodawca (np. urząd pracy), prosimy o jak najwcześniejszy kontakt z odpowiednim przedstawicielem.

Jeśli pragniesz trzymać w swoim mieszkaniu psa lub kota jako zwierzę domowe, wymaga to naszej zgody. Prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta.

Wniosek o wydanie zgody znajdziesz w zakładce „Zapytania”.

Antrag auf Genehmigung von Tierhaltung (PDF Download)